Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kompetencja rodzicielska. Użyteczny konstrukt w badaniach nad rolą rodzicielskich oddziaływań w rozwoju dziecka

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 1, s. 9–26
Data publikacji online: 20 marca 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.006.10597

Szczęśliwe życie w okresie późnej dorosłości. Znaczenie motywu indywidualnego.

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 1, s. 29-42
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.001.10592

Przywiązanie i kompetencje samoopiekuńcze w wyjaśnianiu pośredniej autodestrukcyjności

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 1, s. 43–51
Data publikacji online: 20 marca 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.002.10593

Cechy osobowości jako mediator między strategiami reprodukcyjnymi związanymi z historią życia a światopoglądem. Moderacyjna rola płci "

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 1, s. 53-70
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.003.10594

Spostrzegane wsparcie społeczne a dobrostan psychiczny u młodzieży wychowującej się i niewychowującej się w domu dziecka. Przekonanie o zmienności cech jako możliwy mediator zależności"

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 1, s. 71–83
Data publikacji online: 20 marca 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.004.10595

Poczucie kontroli w okresie wczesnej adolescencji wśród uczniów z dwóch etapów edukacji

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 1, s. 85–96
Data publikacji online: 20 marca 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.005.10596

Recenzje i sprawozdania

Recenzja Książki: Brian Schiff (2017) A New Narrative For Psychology. New York (Us): Oxford University Press

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 1, s. 99–104
Data publikacji online: 20 marca 2019

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji  „Radość uczenia się przez całe życie” według Marii Montessori,  Lublin, 25 października 2018

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 1, s. 105–106
Data publikacji online: 20 marca 2019