Recenzja Książki: Brian Schiff (2017) A New Narrative For Psychology. New York (Us): Oxford University Press

Kamil Jezierski

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.