Artykuły teoretyczne i przeglądowe

Sortuj według

Krytyka natywizmu jawnego i ukrytego w badaniach nad dziecięcymi teoriami umysłu

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 2, s. 15-28
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.007.10890

Raporty z badań

Research on Psychological Defense in a Context of Development After Trauma. As Exemplifi ed by Reactions of Young Women to Death of Their Child

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 2, s. 31-42
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.008.10891

Rozpoznawanie podmiotowych znaczeń. Analiza hermeneutyczna autonarracji osób w późnej dorosłości z zastosowaniem oryginalnej metody interpretacji treści

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 2, s. 43-60
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.009.10892

Wybrane predyktory integralności psychospołecznej w późnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 2, s. 61-72
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.010.10893

Postawy wobec globalizacji a satysfakcja z życia. Mediacyjna rola procesów tożsamościowych

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 2, s. 73-86
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.011.10894

Okres życia a znaczenie nadawane chorobie (na przykładzie badań chorych na stwardnienie rozsiane)

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 2, s. 87-99
Data publikacji online: 13 września 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.012.10895

Recenzje i sprawozdania

Recenzja książki: Dean Buonomano (2019), Mózg, władca czasu. Dlaczego dzień może być krótszy niż godzina, a minuta dłuższa od dnia. Warszawa: Prószyński i S-ka

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 2, s. 103-107
Data publikacji online: 13 września 2019

Sprawozdanie z VII Konferencji Psychologii Narracyjnej: „Narracja i Rozwój”, 27–29 września 2018 r., Kazimierz Dolny

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 2, s. 109-111
Data publikacji online: 13 września 2019