Sprawozdanie z VII Konferencji Psychologii Narracyjnej: „Narracja i Rozwój”, 27–29 września 2018 r., Kazimierz Dolny

Kamil Jezierski

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.