Sprawozdanie z konferencji „Metoda Montessori Senior – Montessori Lifestyle® w praktyce”, Warszawa, 15–16 czerwca 2019 roku

Ewa Kamińska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.