Psychologia Rozwojowa,2019, Tom 24, Numer 4

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Płoszaj
Rok wydania: 2019
Redaktor zeszytu: Joanna Kossewska

Czasopismo wydawane dzięki dotacji Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 

Numer czasopisma został dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 175/WCN/2019/1 z dnia 7.06.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych

Artykuł przeglądowy

Sortuj według

Reprezentacja Ja u wysokofunkcjonujących osób z autyzmem – przegląd badań z wykorzystaniem metod neuroobrazowania mózgu

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 4, s. 9-20
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.019.11725

Artykuły empiryczne

Jakość więzi z dzieckiem i prężność matek a ich satysfakcja z życia

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 4, s. 23-38
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.020.11726

Kwestionariusz Elastyczności w Radzeniu Sobie ze Stresem dla Adolescentów (KERS-14A)

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 4, s. 39-56
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.021.11727

Dobrostan psychologiczny, postawy egzystencjalne i bilans życia w wieku starszym

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 4, s. 57-70
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.022.11728

Charakterystyka pasji a okres rozwoju człowieka – badania poprzeczne  

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 4, s. 71-82
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.023.11729

Rozwój i charakterystyka więzi przywiązaniowej w relacji romantycznej

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 4, s. 83-95
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.024.11730

Recenzja

Recenzja książki: Mark H. Johnson, Michelle de Haan (2018), Neurokognitywistyka rozwoju. Wprowadzenie. Gdańsk: Harmonia Universalis

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 4, s. 99-102
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.025.11731

Sprawozdanie

Sprawozdanie z 19. Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, 29.08–1.09.2019, Ateny

Psychologia Rozwojowa, 2019, Tom 24, Numer 4, s. 105-106
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843879PR.19.026.11732