Sprawozdanie z 19. Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, 29.08–1.09.2019, Ateny

Magdalena Kosno

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.