Recenzja książki: Mark H. Johnson, Michelle de Haan (2018), Neurokognitywistyka rozwoju. Wprowadzenie. Gdańsk: Harmonia Universalis

Beata Winnicka

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.