Jakość więzi z dzieckiem i prężność matek a ich satysfakcja z życia

Dorota Katarzyna Suwalska-Barancewicz,

Alicja Malina

Abstrakt

Resilience, Maternal Bond Quality and the Mothers Life Satisfaction

The presented research analyses the relationship between resilience, the mother–child bond, and the life satisfaction of young mothers. The assumption regarding the importance of resilience in taking on parental responsibilities was drawn from studies indicating the protective effect of individual resilience in difficult situations. It was assumed that resilience could work as a buffer between the mother–child bond and maternal life satisfaction. For measuring resilience the Lifespan Individual Resilience Scale in the adaptation of Malina, Pooley, Harms (2016) was used. The Mother–Child Bond Tool in the Bielawska-Batorowicz adaptation (2006) was used to assess the quality of relationship with the child. Satisfaction with life was evaluated using the Satisfaction with Life Scale in the adaptation of Juczyński (2009). The study participants were 340 women in early adulthood who have at least one child under the age of 2. Research indicates that resilience as well as particular aspects of the mother–child bond are important for maternal life satisfaction. It was also established that resilience plays a mediative role between the mother –child bond and the life satisfaction of the mother.

Słowa kluczowe: macierzyństwo, prężność, więź z dzieckiem, satysfakcja z życia / motherhood, resilience, mother–child bond, life satisfaction
References

Bakiera L. (2013), Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Baron R.M., Kenny D.A. (1986), The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173–1182.

Bartholomew K., Horowitz L.M. (1991), Attachment styles among young adults: A test of four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2), 226–244.

Bielawska-Batorowicz E. (2006), Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

Bird C. (1997), Gender differences in the social and economic burdens of parenting and psychological distress. Journal of Marriage and the Family, 59, 809–823.

Brannon L. (2002), Psychologia rodzaju. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Braun-Gałkowska M. (1992), Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Charney D.S. (2004), Psychological mechanisms id resilience and vulnerability. Implications for successful adaptation to extreme stress. American Journal of Psychiatry, 161, 195–216.

Condon J.T. (1993), The assessment of antenatal emotional attachment: Development of a questionnaire instrument. British Journal of Medical Psychology, 66(2), 167–183.

Condon J.T, Corkindale C. (1998), The assessment of parent-to-infant attachment: Development of a self-report questionnaire instrument. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 16(1), 57–76.

Connor K.M. (2006), Assessment of resilience in the aftermath of trauma. Journal of Clinical Psychiatry, 67(2), 46–49.

Cutrona C.E. (1996), Social Support in Couples. Thousand Oaks, CA: Sage.

Cutrona C.E., Shaffer P.A., Wesner K.A., Gardner K.A. (2007), Optimally matching support and perceived spousal sensitivity. Journal of Family Psychology, 21, 754–758.

Dehle C., Landers J.E. (2005), You can’t always get what you want, but can you get what you need? Personality traits and social support in marriage. Journal of Social and Clinical Psychology, 24(7), 1051–1076.

Diener E., Emmons R.A., Larsen R.J., Griffin S. (1985), The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71–75.

Doroszewicz K. (2008), Bliskie związki a jakość życia. Psychologia Jakości Życia, 7(1,2), 5–18.

Evenson R.J., Simon R.W. (2005), Clarifying the relationship between parenthood and depression. Journal of Health and Social Behaviour, 46(4), 341–358.

Fincham F.D. (2008), Marital happiness. The Encyclopedia of Positive Psychology. NewYork: John Wiley.

Hazan C., Shaver P. (1987), Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511–524.

Hess C.R., Papas M.A., Black M.M. (2002), Resilience among African American adolescent mothers: Predictors of positive parenting in early infancy. Journal of Pediatric Psychology, 27(7), 619–629.

Heszen I., Sęk, H. (2007), Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hjemdal O. (2007), Measuring protective factors: The development of two resilience scales in Norway. Child and adolescence Psychiatric Clinics of North America, 16, 303–321.

Horton T.V., Wallander J.L. (2001), Hope and social support as resilience factors against psychological distress of mothers who care for children with chronic physical conditions. Rehabilitation Psychology, 46(4), 382–399.

International Test Commission (2005), International Guidelines on Computer-Based and Internet Delivered Testing, http://www.practest.com.pl/files/ITC-Stosowanie_test%C3%B3w.pdf (dostęp: 27 lutego 2019).

Juczyński Z. (2009), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Malina A. (2014), Wczesna dorosłość w cyklu życia człowieka. Współczesne problemy z realizacją zadań rozwojowych młodych dorosłych. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

Malina A., Pooley J.A., Harms C. (2016), Skala Osobistej Adaptacyjności – polska adaptacja Lifespan Individual Resilience Scale. Przegląd Psychologiczny, 59(4), 435–450.

Mercer R.T., Ferketisch S.L. (1990), Predictors of parental attachment during early parenthood. Journal of Advanced Nursing, 15, 268–280.

Mercer R.T., Ferketich S., May K., De Joseph J., Sollid D. (1988), Further exploration of maternal and paternal fetal attachment., Research in Nursing and Health, 11(2), 83–95 https://doi.org/10.1002/nur.4770110204

Nomaguchi K. (2012), Parenthood and psychological well-being: Clarifying the role of child age and parent–child relationship quality. Social Science Research, 41(2), 489–498.

Ogińska-Bulik N. (2014), Prężność psychiczna a zadowolenie z życia osób uzależnionych od alkoholu. Alocholism and Drug Addiction, 27(4), 319–324.

Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2008), Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Pawlicka P., Chrzan-Dętkoś M., Lutkiewicz K. (2013), Prężność psychiczna przyszłych matek oraz kolejność budowania więzi z nienarodzonym jeszcze dzieckiem. Family Forum, 3, 139–152.

Plopa M. (2005), Więzi w małżeństwie i rodzinie-metody badań. Kraków: Wydawnictwo „Impuls”.

Półtorak M. (2013), Psychiczne mechanizmy odczuwanego stresu i zadowolenia partnerów ze związku w okresie przyjścia na świat pierwszego dziecka. Niepublikowana praca doktorska.

Pooley J.A., Cohen L. (2010), Resilience: A definition in context. The Australian Community Psychologist, 22(1), 30–37.

Pooley J.A., Cohen L. O’Connor M. (2010), Community Resilience: A Study of Communities Facing Impending Natural Disasters. Berlin: Lambert Academic Publishing.

Simer N. (2006), Personality, stress and coping. W: M. Vollrath (red.) Handbook of Personality and Health (s. 73–113). Chichester: Wiley.

Shin H., Lee J.H. (2008), A Correlation Study on the Resilience of Children with Cancer and Their Mothers. Journal of Korean Oncology Nursing, 8(1), 24–31.

Sierau S., Herzberg P.Y. (2012), Conflict resolution as a dyadic mediator: Considering the partner perspective on conflict resolution. European Journal of Personality, 26, 221–232.

Sobel M.E. (1982), Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models. W: S. L einhart (red.), Sociological Methodology (s. 290–312). San Francisco: Jossey-Bass.

Szafraniec K. (2011), Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Umberson D., Pudrovska T., Reczek C. (2010), Parenthood, Childlessness, and Well-Being: A Life Course Perspective. Journal of Marriage and Family, 72(3), 612–629.

Wojciszke B. (2004), Psychologia miłości. Intymność. Namiętność. Zaangażowanie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.