Psychologia Rozwojowa,2020, Tom 25, Numer 1

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Płoszaj
Rok wydania: 2020

Czasopismo wydawane dzięki dotacji Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 

Numer czasopisma został dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 175/WCN/2019/1 z dnia 7.06.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych

Artykuły teoretyczne i przeglądowe

Sortuj według

Projekty MetaLab i ManyBabies. Metaanalizy w psychologii rozwojowej

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 9-27
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.001.11998

Artykuły empiryczne

Adolescent Coping Strategies in Social Conflict in Relation to Self-Esteem and Cognitive Appraisal of a Conflict

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 31-48
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.002.11999

Ekspozycja na fabularną prozę a spontaniczna versus jawna mentalizacja

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 49-67
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.003.12000

Przywiązanie pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii a jakość ich relacji z rodzicami – mediacyjna rola prężności

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 69-84
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.004.12001

Doświadczenie parentyfikacji a poczucie tożsamości w okresie wczesnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 85-99
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.005.12002

Obraz własnego ciała i poczucie jakości życia u młodych kobiet z zespołem policystycznych jajników

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 101-113
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.006.12003

Recenzja

Nancy Sulla (2018), Building Executive Function: The Missing Link to Student Achievement, London–New York: Routledge – Taylor & Francis Group

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 117-120
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.007.12004

Maria Kielar-Turska, Stanisław Milewski (red. nauk.) (2019), Język w biegu życia, Gdańsk: Harmonia Universalis

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 1, s. 121-127
Data publikacji online: 3 czerwca 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.008.12027