Psychologia Rozwojowa,2020, Tom 25, Numer 2

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Płoszaj
Rok wydania: 2020
Redaktor zeszytu: Maria Kielar-Turska

Czasopismo wydawane dzięki dotacji Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 

Numer czasopisma został dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 175/WCN/2019/1 z dnia 7.06.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych

Artykuły teoretyczne i przeglądowe

Sortuj według

Sens życia - analiza pojęcia w świetle nauk humanistycznych

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 9–28
Data publikacji online: lipiec 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.009.12264

Artykuły empiryczne

Aktywność twórcza a korzystanie z urządzeń ekranowych przez dzieci w wieku przedszkolnym

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 31–42
Data publikacji online: lipiec 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.010.12265

The School Readiness of Six-Year-Old and Seven-Year- -Old Children as Measured by Intelligence and Development Scales (IDS) and Subjective Assessment of Mothers

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 43–58
Data publikacji online: lipiec 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.011.12266

Czy istnieją związki między predyspozycjami temperamentalnymi w sposobie stosowania wyobrażeń u młodych sportowców?

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 59–71
Data publikacji online: lipiec 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.012.12267

Inteligencja emocjonalna uczniów klas integracyjnych

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 73–86
Data publikacji online: lipiec 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.013.12268

Kontrola zdrowia a wsparcie społeczne i satysfakcja z życia w okresie późnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 87–106
Data publikacji online: lipiec 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.014.12269

Recenzje i sprawozdania

Recenzja książki: R. J. Sternberg & J. Glück (Eds.) (2019), The Cambridge handbook of wisdom. Cambridge University Press

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 109–112
Data publikacji online: lipiec 2020