Recenzja książki: R. J. Sternberg & J. Glück (Eds.) (2019), The Cambridge handbook of wisdom. Cambridge University Press

Kamil Jezierski

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.