Kontrola zdrowia a wsparcie społeczne i satysfakcja z życia w okresie późnej dorosłości

Gabriela Rafa,

Dorota Czyżowska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.