Inteligencja emocjonalna uczniów klas integracyjnych

Beata Płaczkiewicz

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.