Czy istnieją związki między predyspozycjami temperamentalnymi w sposobie stosowania wyobrażeń u młodych sportowców?

Dagmara Budnik-Przybylska,

Dominika Kuchta

Abstrakt
Is There a Relation between Temperamental Predispositions and the Use of Imagery in Young Athletes?
 
The aim of the study is to establish whether there exists a relationship between temperamental predispositions and the use of imagery, as well as to examine temperamental traits as predictors of imagery use in children practising various sports. The study involved 82 children (boys and girls) aged 7–11, as well as 82 parents. The participants filled in the Sport Imagery Questionnaire for Children (SIQ-C), in the Polish adaptation of D. Budnik-Przybylska and K. Karasiewicz, and the EAS Temperament Questionnaire by Arnold H. Buss and Robert Plomin (1984) in the Polish adaptation of Włodzimierz Oniszczenko. The research confirmed a significant relationship between temperamental traits and the use of imagery, as well as indicated temperamental predictors of the use of imagery in sport. The article presents the detailed results of the study.
Słowa kluczowe: wizualizacja, trening wyobrażeniowy, trening mentalny, temperament, dzieci, sport
References
Abma C., Fry M., Li Y., Relyea G. (2002), Differences in imagery content and imagery ability between high and low confident track and field athletes. Journal of Applied Sport Psychology, 14, 67–75.
 
Blecharz J., Siekańska M. (2012), Wykorzystanie diagnozy temperamentu w opracowaniu indywidualnego treningu mentalnego na przykładzie zawodników klasy światowej. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 37, 110–118.
 
Budnik-Przybylska D. (2014), The Imagination in Sport Questionnaire – reliability and validity characteristics. Current Issues in Personality Psychology, 2, 68–80
 
Budnik-Przybylska D., Karasiewicz K. (w przygotowaniu), Reliability and validity of the Polish version of the Sport Imagery Questionnaire for Children.
 
Budnik-Przybylska D., Karasiewicz K., Morris T., Watt A. (2014), Reliability, factor structure, and construct validity of the Polish version of the sport imagery ability measure. Current Issues in Personality Psychology, 2, 196–207.
 
Budnik-Przybylska D., Kaźmierczak M., Przybylski J., Bertollo M. (2019), Can personality factors and body esteem predict imagery ability in dancers? Sports 2019, 7, 6, 131.
 
Budnik-Przybylska D., Przybylski J., Karasiewicz K. (2018) Imagery, temperament and personality in sport. W: Proceedings of the 22nd Occasional Temperament Conference. A multidisciplinary approach to the study of temperament, Murcia, Spain; sp. 40.
 
Buss A., Plomin R. (1984), Temperament: Early developing personality traits. London–New York: Psychology Press.
 
Cumming J. (2008). Investigating the relationship between exercise imagery, leisure time exercise behaviour, and exercise self-efficacy. Journal of Applied Sport Psychology, 20, 184–198.
 
Cumming J., Hall C. (2002), Deliberate imagery practice: The development of imagery skills in competitive athletes. Journal of Sports Sciences, 20, 137–145.
 
Cumming J., Williams S.E. (2013), Introducing the revised applied model of deliberate imagery use for sport, dance, exercise, and rehabilitation. Movement and Sports Sciences – Science et Motricite, 82, 69–81.
 
Gregg M., Strachan L. (2015), Examining Developmental Differences in Imagery Use with Youth Soccer Players. Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity, 10(1), 1–7.
 
Hall C.R., Mack D.E., Paivio A., Hausenblas H.A. (1998), Imagery use by athletes: Development of the Sport Imagery Questionnaire. International Journal of Sport Psychology, 29, 73–89.
 
Hall C.R., Munroe-Chandler K.J., Fishburne G.J., Hall N.D. (2009), The sport imagery questionnaire for children (SIQ-C). Measurement in Physical Education and Exercise Science, 13(2), 93–107.
 
Hall C., Munroe-Chandler K., Cumming J., Law B., Ramsey R., Murphy L. (2009), Imagery and observational learning use and their relationship to sport confidence. Journal of Sports Sciences, 27, 4, 327–337.
 
Hardwick R., Caspers S., Eickhoff S., Swinnen S. (2018), Neural correlates of action: Comparing meta-analyses of imagery, observation, and execution. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 94, 31–44.
 
Holmes P., Calmels C. (2008), A Neuroscientific Review of Imagery and Observation Use in Sport. Journal of Motor Behavior, 40, 5, 433–445.
 
Holmes P.S., Collins D.J. (2001). The PETTLEP approach to motor imagery: A functional equivalence model for sport psychologists. Journal of Applied Sport Psychology, 13(1), 60–83.
 
Kołodziejczyk A. (2018), Późne dzieciństwo – młodszy wiek szkolny. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, 234–258. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
Martin K., Moritz S., Hall C. (1999), Imagery use in sport: A literature review and applied model. The Sport Psychologist, 13, 245–268.
 
Maruszewski T. (2001), Psychologia poznania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
Moritz S.E., Hall C.R., Martin K.A., Vadocz E. (1996). What are confident athletes imaging? An examination of image content. The Sport Psychologist, 10(2), 171–179.
 
Morris T., Perry C. (1998), Trening wyobrażeniowy w sporcie. W: T. Morris, J. Summers (red.), Psychologia Sportu: Strategie i Techniki, 128–154. Warszawa: Centralny Ośrodek Sportu.
 
Morris T., Spittle M., Watt A.P. (2005), Imagery in Sport. Champaign, IL: Human Kinetics.
 
Munroe-Chandler K., Hall C., Fishburne G. (2008), Playing with confidence: The relationship between imagery use and self-confidence and self-efficacy in youth soccer players. Journal of Sports Sciences, 26, 14, 1539–1546.
 
Munroe-Chandler K., Hall C., Fishburne G., Strachan L. (2007), Where, when and why athletes use imagery: an examination of developmental differences. Research Quarterly for Sport and Exercise, 78(2), 103–116.
 
Oniszczenko W. (2015). Kwestionariusz temperamentu EAS Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina: wersja dla dorosłych i dla dzieci: adaptacja polska: podręcznik (zmodyfikowany). Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
Paivio A. (1985), Cognitive and motivational functions of imagery in human performance. Canadian Journal of Applied Sport Sciences, 10, 22–28.
 
Piaget J. (1971). The theory of stages in cognitive development. W: D.R. Green, M.P. Ford, G.B. Flamer, Measurement and Piaget. New York, NY, US: McGraw-Hill.
 
Piaget J., Oleron P. i in. (1967), Inteligencja, tłum. M. Przetacznikowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
Poczwardowski A. (1998), Kształtowanie pewności siebie jako wiodącej cechy sportowców. W: J. Kłodecka--Różalska, Przekraczanie umysłem możliwości ciała, 15–25. Warszawa: Centralny Ośrodek Sportu.
 
Strachan L., Munroe-Chandler K. (2006), Using Imagery to Predict Self-Confidence and Anxiety in Young Elite Athletes. Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity, 1(1), 1–19.
 
Strelau J. (2002), Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
Wilson C., Smith D., Burden A., Holmes P. (2010), Participant-generated imagery scripts produce greater EMG activity and imagery ability. European Journal of Sport Science, 10(6), 417–425.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.