The school readiness of six-year-old and seven-year-old children as measured by Intelligence and Development Scales (IDS) and subjective assessment of mothers

Paulina Michalska,

Anna Szymanik-Kostrzewska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.