The School Readiness of Six-Year-Old and Seven-Year- -Old Children as Measured by Intelligence and Development Scales (IDS) and Subjective Assessment of Mothers

Paulina Michalska,

Anna Szymanik-Kostrzewska

Abstrakt
The presented study aimed at determining the school readiness of first-grade pupils by scores of standardised competence tests and the subjective assessment of mothers, checking possibilities to differentiate the results of preschoolers and pupils and correlations of both measurement methods. The Intelligence and Development Scales (IDS) and the Questionnaire of Subjective School Readiness Assessment by Parents (KGSD-R), with subscales analogous to those of IDS, were used. The three studied groups involved 36 first-grade pupils, 34 older pre-schoolers, and 34 younger pre-schoolers. The average scores of the pupils on all the IDS subscales point to their sufficient school readiness. Objective (IDS) and subjective results (KGSD-R) differentiated the children’s results into high and low, however, the correlations for the pre-schoolers were few and low, and for pupils – not statistically significant.
Słowa kluczowe: school readiness, children’s competences, mothers’ assessments, six-year-old children, seven-year-old children, IDS
References
Barbarin O.A., Early D., Clifford R., Bryant D., Frome P., Burchinal M., Howes C.R., Pianta R. (2008), Parental conceptions of school readiness: Relation to ethnicity, socioeconomic status, and children’s skills. Early Education and Development, 19, 671–701.
 
Bernier A., Perrier R., McMahon C. (2017), Maternal mind-mindedness and children’s school readiness: A longitudinal study of developmental processes. Developmental Psychology, 53, 2, 210–221.
 
Brzezińska A. (2000), Społeczna psychologia rozwoju [Social developmental psychology]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
Brzezińska A.I. (2014), Gotowość dziecka do szkoły i gotowość szkoły do przyjęcia dziecka. Interakcyjne ujęcie gotowości szkolnej [Readiness of the child for school and readiness of the school to accept the child: Interactive approach to school readiness]. In: A. I. Brzezińska, J. Matejczuk, P. Jankowski, M. Rękosiewicz (eds), Sześciolatki w szkole. Rozwój i wspomaganie rozwoju [6-year-olds at school. Development and development support], 225–241. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 
Brzezińska A.I., Czub M. (2015), Dziecko w systemie edukacji. Podejście systemowo-transakcyjne [A child in the education system: A systemic and transactional approach]. Kultura i Edukacja, 1(107), 11–33. DOI: 10.15804/kie.2015.01.01
 
Brzezińska A., Appelt K., Ziółkowska B. (2016), Psychologia rozwoju człowieka [Human developmental psychology]. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
Czub M., Matejczuk J. (2014), Sześciolatki do szkoły – rozterki rodziców [Six-year-olds going to school – the parents’ dilemmas]. Psychologia w Szkole, 3(44), 57–64.
 
Diamond K.E., Reagan A., Bandyk J. (2000), Parents’ conceptions of kindergarten readiness: Relationships with race, ethnicity, and development. Journal of Educational Research, 94, 93–100.
 
Fecenec D., Matczak A. (2017), Analiza gotowości szkolnej pięcio- i sześciolatków [An analysis of the school readiness of five- and six-year-olds]. In: D. Fecenec (ed.), IDS w praktyce psychologicznej [IDS in psychological practice], 19–33. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 
Jarosz E., Wysocka E. (2006), Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania [Psychopedagogical diagnosis. Basic problems and solutions]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
Jaworowska A., Matczak A., Fecenec D. (2012), Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5–10 lat [Intelligence and Development Scales for Children aged 5–10]. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 
Jaworowska A. (2017), IDS w praktyce psychologicznej – wyniki ankiety [IDS in psychological practice – survey results]. In: D. Fecenec (ed.), IDS w praktyce psychologicznej [IDS in psychological practice], 7–18. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 
Klim-Klimaszewska A. (2006), Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego [Adaptation of a child to a pre-school environment]. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 
Kołodziejczyk A. (2012), Późne dzieciństwo – młodszy wiek szkolny [Late childhood – early school age]. In: J. Trempała (ed.), Psychologia rozwoju człowieka [Psychology of human development], 234–258. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
Kurcz I. (2005), Psychologia języka i komunikacji [Psychology of language and communication]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
Lee R., Brooks-Gunn J., Waldfogel J., Zhai F., Han W. (2014), Head start participation and school readiness: Evidence from early childhood longitudinal study-birth cohort. Developmental Psychology, 50(1), 201–215.
 
Matejczuk J. (2014), Środowisko rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Potrzeby dziecka a jakość rodzinnej i pozarodzinnej oferty edukacyjnej [Pre-school child development environment: The child’s needs and the quality of family and non-family educational offer]. In: A. I. Brzezińska, J. Matejczuk, P. Jankowski, M. Rękosiewicz (eds), Sześciolatki w szkole. Rozwój i wspomaganie rozwoju [6-year-olds at school: Development and development support], 39–61. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 
Matejczuk J., Nowotnik A., Rękosiewicz M. (2013), 6-latek jako pierwszoklasista w szkole. Zróżnicowanie kodów językowych dziecka, rodziny i szkoły – dla kogo szansa, dla kogo zagrożenie? [6-year-old as a first-year student at school. Differentiation of language codes of the child, family and school – who is it a chance, and who is it a threat to?]. Studia Edukacyjne, 27, 129–142.
 
Michalska P., Szymanik-Kostrzewska A., Trempała J. (2018), School readiness of preschool children: Are six--year-old children ready for education? Polskie Forum Psychologiczne, 23(1), 78–101.
 
Nowotnik A. (2014), Środowisko rozwoju dziecka w okresie szkolnym. Potrzeby dziecka a jakość rodzinnej i pozarodzinnej oferty eduakcyjnej [The child’s development environment during the school period: The child’s needs and the quality of family and non-family educational offer]. In: A.I. Brzezińska, J. Matejczuk, P. Jankowski, M. Rękosiewicz (eds), 6-latki w szkole. Rozwój i wspomaganie rozwoju [6-year-olds at school. Development and development support], 63–77. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 
Okoń W. (2001), Nowy słownik pedagogiczny [New pedagogical dictionary]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
Puccioni J. (2015), Parents’ conceptions of school readiness, transition practices, and children’s academic achievement trajectories. Journal of Educational Research, 108, 130–147.
 
Röthlisberger M., Neuemschwander R., Cimeli P., Michel E., Roebers C.M. (2012), Improving executive functions in 5- and 6-year-olds: Evaluation of a small group intervention in prekindergarten and kindergarten children. Infant and Child Development, 21, 411–429.
 
Sheridan S.M., Marvin C., Knoche L., Edwards C.P. (2008), Getting Ready: Promoting school readiness through a relationship-based partnership model. Early Childhood Services, Special Issue on Young Children’s Relationships, 2(3), 149–172.
 
Smykowski B. (2005), Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? [Pre-school age. How to recognize a child’s potential?]. In: A.I. Brzezińska (ed.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa [Psychological portraits of man. Practical developmental psychology], 165–205. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
Smykowski B. (2015), Zmiana sposobu funkcjonowania dziecka a gotowość szkolna. Analiza w kontekście koncepcji Lwa S. Wygotskiego [The changes in child’s functioning and school readiness: An analysis of the L.S. Wygotski approach]. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 18(3), 39–58.
 
Umek L.M., Kranjc S., Fekonja U., Bajc K. (2008), The effect of preschool on children’s school readiness. Early Child Develompent Care, 178, 569–588.
 
Wilgocka-Okoń B. (2003), Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich [School readiness of six-year-old children]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
Wiliński P. (2005), Wiek szkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? [School age: How to recognize the risk and how to help?]. In: A. I. Brzezińska (ed.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa [Psychological portraits of man. Practical developmental psychology], 303–343. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.