Aktywność twórcza a korzystanie z urządzeń ekranowych przez dzieci w wieku przedszkolnym

Karolina Appelt,

Marta Jarzembowska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.