Recenzja książki Marii Kielar-Turskiej i Stanisława Milewskiego (red.), Język w biegu życia, Gdańsk: Harmonia Universalis, 2019

Zbigniew Tarkowski

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.