Rozpowszechnienie gry w pokera oraz ryzyko uzależnienia wśród mężczyzn w okresie późnej adolescencji i wczesnej dorosłości

Anna Grzesik

Abstrakt

The Prevalence of Poker and Risk of Addiction among Men in Late Adolescence and Early Adulthood

Playing poker might become an addictive activity. Therefore, it belongs to risky behaviours that are willingly exhibited particularly by persons in their adolescence. In the form of a professional game, poker can also be a way to delay the moment of becoming an adult. The prevalence of poker was checked among 2054 men in two age groups: persons in their adolescence (19–24 years old) and early adulthood (25–30 years old). Contrary to the expectations, the number of poker players is higher in the group of older respondents. The level of risk of problem gambling among poker players, assessed with the CPGI questionnaire, is similar in both groups, although in case of the young adults, the number of persons showing no symptoms of problem gambling is higher. The results were discussed in the context of the available literature and in relation to the phenomena characteristic of the separated development phases.

* Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukęw latach 2015–2019 jako projekt badawczy w ramach programu pod nazwą„Diamentowy Grant” (projekt nr DI2014 000844).

Słowa kluczowe: hazard, poker, późna adolescencja, wczesna dorosłość, odraczanie wejścia w dorosłość, gambling, late adolescence, early adulthood, delayed adulthood
References

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Washington: American Psychiatric Publishing.

Arnett J.J. (1992). Reckless behavior in adolescence: A developmental perspective. Developmental Review, 12, 339–373.

Arnett J.J. (2004). Emerging adulthood: The winding road from the late teens through the twenties. New York, NY, US: Oxford University Press.

Arnett J.J. (2007). Emerging adulthood: What is it, and what is it good for? Child Development Perspectives, 1(2), 68–73. doi: 10.1111/j.1750-8606.2007.00016.x.

Badora B., Feliksiak M., Głowacki A., Gwiazda M., Herrmann M., Marczewski Z., Roguska B. (2017). Nastolatki w sieci hazardu. Pogłębiona analiza zjawiska hazardu online z perspektywy grających nastolatków jako grupy szczególnie narażonej na zagrożenia będące jego skutkiem. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

Badora B., Gwiazda M., Herrmann M., Kalka J., Moskalewicz J. (2015). Rozpowszechnienie wybranych uzależnień behawioralnych i ich związek z używaniem substancji psychoaktywnych. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

Barrault S., Bonnaire C., Herrmann F. (2017). Anxiety, depression and emotion regulation among regular online poker players. Journal of Gambling Studies, 33(4), 1039-1050. doi: 10.1007/s10899-017-9669-3.

Braams B.R., van Duijvenvoorde A.C.K., Peper J.S., Crone E.A. (2015). Longitudinal changes in adolescent risk-taking: A comprehensive study of neural responses to rewards, pubertal development, and risk-taking behavior. The Journal of Neuroscience, 35, 18, 7226–7238.

Brzezińska A.I., Czub T., Hejmanowski Sz., Rękosiewicz M., Kaczan R., Piotrowsk K. (2012). Uwarunkowania procesu kształtowania się tożsamości w okresie przejścia z adolescencji do dorosłości. Kultura i Edukacja, 3, 89, 23–50.

Brzezińska A.I., Appelt K., Ziółkowska B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Cabot A., Hannum R. (2005). Poker: public policy, law, mathematics, and the future of an American tradition. Thomas M. Cooley Law Review, 22(3), 443–514.

Colasante E., Gori M., Bastiani L., Siciliano V., Giordani P., Grassi M., Molinaro S. (2013). An assessment of the psychometric properties of Italian version of CPGI. Journal of Gambling Study, 29(4), 765–674. doi: 10.1007/s10899-012-9331-z

Czajkowski M. (2015). Poker – gra szczęścia czy umiejętności? Przegląd analiz teoretycznych i empirycznych oraz wnioski dla regulacji. Ekonomia, 40, 33–57.

De Donno M.A., Detterman D.K. (2008). Poker is a skill. Gaming Law Review, 12(1), 31–36.

DiClemente R.J., Hansen W.B., Ponton L.E. (1996). Adolescents at risk: A generation in jeopardy. W: R.J. DiClemente, W.B. Hansen, L.E. Ponton (red.), Handbook of Adolescent Health Risk Behavior, 1–4. New York: Springer Science+Bussiness Media.

Ferris J., Wynne, H. (2001). The Canadian problem gambling index: Final report. Submitted for the Canadian Centre on Substance Abuse.

Gaebel W., Zielasek J., Reed G.M. (2017). Zaburzenia psychiczne i behawioralne w ICD-11: koncepcje, metodologie oraz obecny status. Psychiatria Polska, 51(2), 169–195, wydanie internetowe: doi.org/10.12740/PP/69660.

Gardner M., Steinberg L. (2005). Peer influence on risk taking, risk preference, and risky decision making in adolescence and adulthood: An experimental study. Developmental Psychology, 41, 4, 625–635. doi:10.1037/0012-1649.41.4.625

Główny Urząd Statystyczny (2018). Sytuacja demograficzna Polski do 2017 r. Urodzenia i dzietność. https://stat.gov.pl/download/gfx/.../sytuacja_demograficzna_polski_do_2017_r.pdf

Grzesik A. (w druku). Gra w pokera – ryzyko uzależnienia i jego ocena przez polskich graczy.

Gullone E., Moore S., Moss S., Boyd C. (2000). The adolescent risk-taking questionnaire: Development and psychometric evaluation. Journal of Adolescent Research, 15, 2, 231–250.

Gurba E. (2011). Wczesna dorosłość. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, 287–311. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gwiazda M. (2016). Uczestnictwo w grach o charakterze hazardowym. W: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Młodzież 2016, 192–196. Warszawa: CBOS.

Hendry L.B., Kloep M. (2007). Conceptualizing emerging adulthood: Inspecting the emperor’s new clothes? Child Development Perspectives, 1, 2, 74–79.

Hopley A.A.B., Dempsey K., Nicki R.M. (2012). Texas hold’em online poker: A further examination. International Journal of Mental Health and Addiction, 10(4), 563–572.

Kipping R.R., Campbell R.M., MacArthur G.J. Gunnell D.J., Hickman M. (2012). Multiple risk behaviour in adolescence. Journal of Public Health, 34, S1, i1–i2. doi:10.1093/pubmed/fdr122.

Levinson D.J. (1986). A conception of adult development. American Psychologist, 41, 3–13.

Macek P., Bejcek J., Vanickova J. (2007). Contemporary Czech emerging adults: Generation growing up in the period of social changes. Journal of Adolescent Research, 22, 5, 444–475. doi: 10.1177/0743558407305417.

Molinaro S., Canale N., Vieno A., Lenzi M., Siciliano V., Gori M., Santinello M. (2014). Country- and individual-level determinants of probable problematic gambling in adolescence: A multi-level cross-national comparision. Addiction, 109, 12, 2089–2097. doi: 10.1111/add.12719.

Muda R., Śliwińska P., Pawelec A. (2014), I-graj z losem dzięki umiejętnościom. Jakie czynniki związane są z wysokimi osiągnięciami finansowymi w grze w pokera? Psychologia Ekonomiczna, 5, 26–28, wydanie internetowe: https://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/view/226.

Obuchowska I. (2000). Adolescencja. W: J. Trempała, B. Harwas-Napierała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, 163–202. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Oei T., Raylu N. (2015). Cognitive and psychosocial variables predicting gambling behavior in a clinical sample. International Journal of Mental Health & Addiction, 13(4), 520–535. doi: 10.1007/s11469-015-9555-0.

Pawelec A., Śliwińska P., Muda R. (2015). Nowe zjawisko wśród adolescentów wkraczających na rynek pracy – zawodowa gra w pokera. W: Z.B. Gaś (red.), Kłopoty z dorosłością, 213–223. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press.

Romer D. (2010). Adolescent risk taking, impulsivity, and brain development: Implications for prevention. Developmental Psychobiology, 52, 3, 263–276.

Sirsch U., Dreher E., Mayr E., Willinger U. (2009). What does it take to be an adult in Austria? Views of adulthood in Austrian adolescent, emerging adults, and adults. Journal of Adolescent Research, 24, 3, 275–292. doi: 10.1177/0743558408331184.

Trempała J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Welte J.W., Barnes G.M., Wieczorek W.F., Tidwell M.C.O., Hoffman J.H. (2007). Type of gambling and availability as risk factors for problem gambling: A tobit regression analysis by age and gender. International Gambling Studies, 7(2), 183–198. doi: 10.1080/14459790701387543.

Young M., Stevens M. (2009). Player p and social harm: An analysis of the relationships between player characteristics, gambling modes, and problem gambling. International Journal of Mental Health & Addiction, 7(1), 262–279. doi: 10.1007/s11469-008-9185-x.

Zagórska W., Jelińska M., Surma M., Lipska A. (2012). Wydłużająca się droga do dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.