Wspomnienie Profesora Adama Frączka (1935–2020)

Monika Dominiak-Kochanek

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.