Psychologia Rozwojowa,2020, Tom 25, Numer 4

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Płoszaj
Rok wydania: 2020

Czasopismo wydawane dzięki dotacji Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 

Numer czasopisma został dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 175/WCN/2019/1 z dnia 7.06.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych

Artykuły teoretyczne i przeglądowe

Sortuj według

Prosociality in Relation to Developmental Tasks of Emerging Adulthood

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 4, s. 15–25
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.024.13432

Artykuły empiryczne

Comparative Analysis of Personality and Preferences of Values of Polish Early Adolescents Learning in Integrated and Non-integrated Classes

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 4, s. 29–43
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.025.13433

Styl więzi, empatia i kody moralne jako predyktory postaw względem zachowań seksualnych okresu dzieciństwa

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 4, s. 45–62
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.026.13434

Specyfika rozwojowa struktury pamięci dzieciństwa w biegu dorosłego życia – wyniki badań narracyjnych

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 4, s. 63–76
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.027.13435

Umiejętność operowania wiedzą i wyższe funkcje poznawcze uczniów edukacji domowej

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 4, s. 77–99
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.028.13436

„Co wyraża twarz?” – rozpoznawanie ekspresji emocjonalnej twarzy przez osoby głuche i słyszące

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 4, s. 101–110
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.030.13438

Sprawozdania i recenzje

Jubileusz Profesor Idy Kurcz

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 4, s. 113–116
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.031.13924