Artykuły przeglądowe

Sortuj według

Mentalizacja jako czynnik ochronny pomiędzy pozabezpiecznym przywiązaniem a rozwojem zaburzeń psychopatologicznych

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 1, s. 9–20
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.001.14115

Nastoletnie macierzyństwo wyzwaniem współczesnych czasów

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 1, s. 21–33
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.002.14116

Artykuły empiryczne

Porównanie doświadczeń religijnych w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 1, s. 37–48
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.003.14117

The Role of Speech Comprehension in the Early Stages of Theory of Mind Development in Children with ASD

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 1, s. 49–61
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.004.14118

Rozwój umiejętności tworzenia wytworów wielowymiarowych u dzieci w wieku 7–9 lat

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 1, s. 63–80
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.005.14119

Doświadczenia kryzysu rozwojowego w biegu życia u XX-wiecznych pisarzy. Sándor Márai i Maria Kuncewiczowa

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 1, s. 81–98
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.006.14120

Inne

Psychologia muzyki w nauce i praktyce. Wspomnienie o Profesor Marii Manturzewskiej

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 1, s. 101–108
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.007.14121

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Focus on Autism in Inclusive Education” Kraków, dostęp zdalny 8–28 czerwca 2020 roku

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 1, s. 109–112
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.008.14122