Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Focus on Autism in Inclusive Education” Kraków, dostęp zdalny 8–28 czerwca 2020 roku

Małgorzata Płoszaj

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.