Artykuły teoretyczne i przeglądowe

Sortuj według

Teoria historii życia jako teoria rozwoju człowieka

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 2, s. 9-20
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.009.15132

Funkcjonowanie poznawcze, zmiany gałkoruchowe i oczne w przebiegu prawidłowego starzenia się i procesu otępiennego typu alzheimerowskiego – przegląd badań

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 2, s. 21-37
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.010.15133

Artykuły empiryczne

Związki temperamentu z wybranymi cechami wspomnień autobiograficznych

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 2, s. 41-58
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.011.15134

Pandemia COVID-19 w doświadczeniu osób w okresie późnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 2, s. 59-77
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.012.15135

Pochwały i krytyka od nauczyciela a bezradność intelektualna z matematyki i języka polskiego u dziewcząt i chłopców w okresie wczesnej adolescencji

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 2, s. 79-96
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.013.15136

Recenzje i sprawozdania

Recenzja książki: Radosveta Dimitrova, David Sam i Laura Ferrer-Wreder (2021). Roma Minority Youth Across Cultural Contexts Taking a Positive Approach to Research, Policy, and Practice, Oxford, UK: Oxford University Press

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 2, s. 99-103
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.014.15137

Sprawozdanie z XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Uniwersytet Warszawski, 20–22 maja 2021

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 2, s. 105-109
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.015.15138