Psychologia Rozwojowa,2021, Tom 26, Numer 3

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Beata Winnicka
Rok wydania: 2021
Redaktor zeszytu: Dorota Kubicka

Czasopismo wydawane dzięki dotacji Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 

Numer czasopisma został dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 175/WCN/2019/1 z dnia 7.06.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Artykuły teoretyczne i przeglądowe

Sortuj według

Znaczenie sporu o obiektywny status wartości dla psychologii rozwoju człowieka. Wprowadzenie do zbioru pięciu artykułów

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 3, s. 11-12
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.016.15217

Zaangażowanie aksjologiczne psychologii rozwojowej

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 3, s. 13-27
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.017.15218

Prawda i wartości w psychologii

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 3, s. 29-37
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.018.15219

Prawda podstawową wartością w nauce

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 3, s. 39-47
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.019.15220

Znaczenie podmiotu i jego wartości

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 3, s. 49-55
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.020.15221

W stronę obiektywności wartości. Odpowiedź na komentarze

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 3, s. 57-85
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.021.15222

Sprawozdania i recenzje

Sprawozdanie z Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Summer Tour, September 2021. Konferencja online w dniach: 3.09, 10.09, 17.09.2021

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 3, s. 89-94
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.022.15223