Sprawozdanie z Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Summer Tour, September 2021. Konferencja online w dniach: 3.09, 10.09, 17.09.2021

Katarzyna Markiewicz,

Beata Krzywosz-Rynkiewicz

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.