Psychologia Rozwojowa,2021, Tom 26, Numer 4

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Płoszaj
Rok wydania: 2021
Redaktor numeru: Maria Kielar-Turska

Czasopismo wydawane dzięki dotacji Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 

Artykuły teoretyczne i przeglądowe

Sortuj według

Rola jakości interakcji rodzic–dziecko w rozwoju komunikacyjno-językowym dzieci przedwcześnie urodzonych. Przegląd wybranych badań i programów terapeutycznych

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 4, s. 9-21
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.024.15480

Psychologia stosowana od Witmera do współczesności

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 4, s. 23-41
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.025.15481

Artykuły empiryczne

Mediacyjna rola zachowań zdrowotnych w relacji między cechami osobowości i dobrostanem psychicznym

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 4, s. 45-59
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.026.15482

Restricted Repetitive Behaviors Phenotype? Calling Attention to Children Who Are Not Diagnosed with ASD and Exhibit Excessive Interest in Specific Topics or Repetitive Behaviors

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 4, s. 61-66
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.027.15483

Związki wymiarów pozabezpiecznego przywiązania z zasobami osobistymi i satysfakcją z życia u osób ze schizofrenią

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 4, s. 67-84
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.028.15484

Tożsamość płciowa w narracjach żołnierek Armii Czerwonej, uczestniczek II wojny światowej

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 4, s. 85-101
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.029.15485

Recenzja

Recenzja: L. Alan Sroufe, Byron Egeland, Elizabeth A. Carlson, W. Andrew Collins (2021). Rozwój osoby. Ryzyko i adaptacja od narodzin do dorosłości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 4, s. 105-111
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.030.15486