Psychologia Rozwojowa,2022, Tom 27, Numer 1

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Płoszaj
Rok wydania: 2022
Redakcja zeszytu: Ludmiła Zając-Lamparska, Małgorzata Stępień-Nycz

Czasopismo wydawane dzięki dotacji Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 

Numer czasopisma został dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr RCN/SN/0063/2021/1 z dnia 19.12.2022, z pomocy przyznanej w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Artykuły teoretyczne i przeglądowe

Sortuj według

Badanie odporności psychicznej u osób dorosłych

Psychologia Rozwojowa, 2022, Tom 27, Numer 1, s. 9-26
DOI 10.4467/20843879PR.22.001.16676

Artykuły empiryczne

Development and Validation of the Vision of Own Parenting Questionnaire (VOPQ)

Psychologia Rozwojowa, 2022, Tom 27, Numer 1, s. 39-65
DOI 10.4467/20843879PR.22.003.16678

Filial Maturity and Attachment Dimensions as Predictors for Prospective Caregiving Expectations

Psychologia Rozwojowa, 2022, Tom 27, Numer 1, s. 67-77
DOI 10.4467/20843879PR.22.004.16679

Wzór funkcjonowania Matki-Polki jako korelat wypalenia rodzicielskiego i kierowania się wybranymi mitami rodzicielskimi. Wstępne wyniki badań

Psychologia Rozwojowa, 2022, Tom 27, Numer 1, s. 79-97
DOI 10.4467/20843879PR.22.005.16680

Strategie radzenia sobie ze stresem a dobrostan seniorów w okresie izolacji społecznej związanej z pandemią COVID-19

Psychologia Rozwojowa, 2022, Tom 27, Numer 1, s. 99-115
DOI 10.4467/20843879PR.22.006.16681

Sprawozdania i recenzje