Psychologia Rozwojowa,2022, Tom 27, Numer 3, Rodzina w obliczu stresu i kryzysu – perspektywa rozwojowa

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Płoszaj
Rok wydania: 2023
Redaktorzy zeszytu: Dorota Czyżowska Konrad Piotrowski Dorota Szczygieł

Czasopismo wydawane dzięki dotacji Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka 

Numer czasopisma został dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr RCN/SN/0063/2021/1 z dnia 19.12.2022, z pomocy przyznanej w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Artykuły teoretyczne i przeglądowe

Sortuj według

Wypalenie rodzicielskie: wprowadzenie do teorii i badań

Psychologia Rozwojowa, 2022, Tom 27, Numer 3, s. 9-23
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20843879PR.22.015.17676

Adaptacja wtórna i inne statusy kondycyjne żałoby rodziców po stracie dziecka

Psychologia Rozwojowa, 2022, Tom 27, Numer 3, s. 25-35
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20843879PR.22.016.17677

Prężność rodzinna – aspekty teoretyczne i praktyczne

Psychologia Rozwojowa, 2022, Tom 27, Numer 3, s. 37-47
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20843879PR.22.017.17678

Artykuły empiryczne

Wkraczanie młodych dorosłych w ojcostwo w czasie pandemii COVID-19

Psychologia Rozwojowa, 2022, Tom 27, Numer 3, s. 51-71
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20843879PR.22.018.17679

Znaczenie tłumienia ekspresji lęku, smutku i gniewu dla samooceny młodych matek i ich satysfakcji z życia

Psychologia Rozwojowa, 2022, Tom 27, Numer 3, s. 73-84
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/20843879PR.22.019.17680

Rodzice w obliczu kryzysu klimatycznego

Psychologia Rozwojowa, 2022, Tom 27, Numer 3, s. 85-99
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/20843879PR.22.020.17681