Związki temperamentu z wybranymi cechami wspomnień autobiograficznych

Paulina Olszak,

Ewa Czerniawska

Abstrakt

Relations between Temperament and the Characteristics of Autobiographical Memories

The aim of the study was to examine whether there exists a relationship between temperamental traits and the characteristics of autobiographical memories. 71 persons recalled and rated memories from their holidays two times: in October and three months later. In addition, participants filled in the Formal Characteristics of Behavior – Temperament Inventory, Revised Version. The research revealed that participants with high emotional reactivity recall few memories and their recollections are mostly negative and non-specific. Participants with high activity recall many different events and their recollections contain intensive emotions. Moreover participants with high perseveration recall negative events first. The exploration of relations between temperament and autobiographical memories may help discover the mechanisms that contribute in different people to the construction of certain narrative schemas and, through them, may guide individual development.

*Publikacja finansowana ze środków Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przyznanych przez MNiSW w formie subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w roku 2021 (501-D125-01-1250000 zlec. 5011000212).

Słowa kluczowe: temperament, Regulative Theory of Temperament (RTT), autobiographical memory

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.