Recenzja książki: R. Dimitrova, D. Sam, L. Ferrer-Wreder (2021). Roma Minority Youth Across Cultural Contexts Taking a Positive Approach to Research, Policy, and Practice, Oxford, UK: Oxford University Press.

Justyna Michałek-Kwiecień

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.