Rola jakości interakcji rodzic – dziecko w rozwoju komunikacyjno-językowym dzieci przedwcześnie urodzonych. Przegląd wybranych badań i programów terapeutycznych

Anna Filip,

Anna Ochał-Zalewska

Abstrakt

The Role of the Quality of Parent–Child Interactions in Communication and Language Development in Preterm Born Children. Review of Research and Therapeutic Programs

Preterm infants are at increased risk of difficulties in language development, including speech and language developmental delays. Preterm birth impacts the pattern and the quality of parent–child interactions, which, in turn, may affect the child’s language and communication development. The article presents the results of research on parents’ interactions with their preterm born children and describes some programs aimed at improving parent–child interactions.

Słowa kluczowe: dzieci przedwcześnie urodzone, interakcja rodzic-dziecko, rozwój językowo- -komunikacyjny, programy terapeutyczne, preterm born children, parent–child interaction, language and communication development, therapeutic programs