Artykuły

Ilość
Sortuj według

Syndrom Gauguina – zmiana tożsamości czy mit?

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 1, s. 9-25
Data publikacji online: 2009

Źródła mitów o twórczości i ich implikacje edukacyjne

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 1, s. 27-34
Data publikacji online: 2009

Aspekty kontroli rodzicielskiej i dyscyplinowania dziecka

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 1, s. 37-47
Data publikacji online: 2009

Wpływ zagęszczenia przestrzeni na oceny związanego z nią czasu – zmiany rozwojowe

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 1, s. 49-59
Data publikacji online: 18 marca 2009

Specyfika formułowania planów krótkoterminowych w okresie dorastania – wyniki badań

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 1, s. 61-70
Data publikacji online: 2009

Lęk - cecha i reaktywność emocjonalna a przesadność uczniów

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 1, s. 71-80
Data publikacji online: 2009

Sprawozdania i recenzje

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Rain Man jest wśród nas. Współczesne formy pomocy osobom z autyzmem w ujęciu systemowym.

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 1, s. 83-88
Data publikacji online: 2009

Recenzja: Identity and Story. Creating Selfin Narrative. Red. D.P. McAdams, R. Josselson, A. Lieblich.

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 1, s. 89-92
Data publikacji online: 2009