Recenzja: Identity and Story. Creating Selfin Narrative. Red. D.P. McAdams, R. Josselson, A. Lieblich.

Kamil Jezierski

Abstrakt

Recenzja: Identity and Story. Creating Selfin Narrative. Red. D.P. McAdams, R. Josselson, A. Lieblich.

Washington: American Psychological Association, 2006

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.