Artykuły

Ilość
Sortuj według

Niejawne uwzględnianie cudzej perspektywy

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 3, s. 9–21
Data publikacji online: 2009

Rozwój socjalizacji konsumenckiej w świetle badań nad dziecięcymi teoriami umysłu. Refleksje nad rozumieniem perswazyjności reklamy i przekonywaniem rodziców do zakupów

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 3, s. 23–37
Data publikacji online: 2009

Poziom kontroli własnego działania u młodzieży w zależności od jej samooceny oraz poczucia umiejscowienia kontroli

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 3, s. 41–51
Data publikacji online: 2009

Wpływ muzyki na odbiór upływu czasu u młodzieży

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 3, s. 53–64
Data publikacji online: 28 maja 2009

Rozwój myślenia osób dorastających a wybrane przejawy aktywności prospektywnej

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 3, s. 65–76
Data publikacji online: 2009

Zachowania zdrowotne osób w okresie wczesnej i późnej dorosłości – aspekt edukacyjny i behawioralny

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 3, s. 77–88
Data publikacji online: 2009

Doświadczenie samotności małżonków i strategie radzenia sobie z nim

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 3, s. 89–100
Data publikacji online: 2009

Recenzja: Emotion and Memory in Development. Biological, cognitive and social considerations Jodi A. Quas, Robyn Fivush (eds). Oxford University Press, 2009

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 3, s. 109–113
Data publikacji online: 2009

Sprawozdania i recenzje

Sprawozdanie z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Rozwój człowieka w kontekście przemian cywilizacyjnych

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 3, s. 103–107
Data publikacji online: 2009