Recenzja: Emotion and Memory in Development. Biological, cognitive and social considerations Jodi A. Quas, Robyn Fivush (eds). Oxford University Press, 2009

Małgorzata Stępień-Nycz

Abstrakt

RECENZJA
Emotion and Memory in Development. Biological, cognitive and social considerations Jodi A. Quas, Robyn Fivush (eds). Oxford: Oxford University Press, 2009

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.