Social Interaction and the Development of Executive Function, Ch. Lewis, J.I.M. Carpendale (eds.), New Direction for Child and Adolescent Development

Magdalena Kosno

Abstrakt

RECENZJA:

Social Interaction and the Development of Executive Function, Ch. Lewis, J.I.M. Carpendale (eds.), New Direction for Child and Adolescent Development, 2009, 123

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.