Artykuły

Ilość
Sortuj według

Evaluating Models of Relational Competence Theory

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 2, s. 9-17
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Przywiązani… do pracy. Zaangażowanie w pracę jako odzwierciedlenie stylu przywiązania

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 2, s. 19-30
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Struktura wartości w późnym dzieciństwie

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 2, s. 33-45
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Związek między rozwojem myślenia moralnego a tendencją do zachowań agresywnych w sytuacjach trudnych w okresie dorastania

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 2, s. 47-59
Data publikacji online: 30 października 2010

Dyskusyjnie o klasyfikacji i pomiarze wzorców przywiązania

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 2, s. 61-75
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Style przywiązania a preferencje wartości we wczesnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 2, s. 77-88
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Satysfakcja z życia aktywnych i nieaktywnych osób po 60. roku życia

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 2, s. 89-99
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Sprawozdania i recenzje

Sprawozdanie z XIX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 2, s. 103-109
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Relational Competence Theory: Research and Mental Health Applications. Luciano L’Abate, Mario Cusinato, Eleonora Maino, Walter Colesso, Claudia Scilletta, Springer

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 2, s. 111-113
Data publikacji online: 30 listopada 2010