Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wspomnienie o doktorze Janie Łuczyńskim (1957–2010)

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 3, s. 7-8
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Idea wielopoziomowości rozwoju osobowego a narracje autobiograficzne

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 3, s. 11-17
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Zmiany w zakresie postrzegania i oceny własnego ciała wśród kobiet od okresu dojrzewania do dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 3, s. 21-32

Doświadczanie sytuacji traumatycznych a zjawisko potraumatycznego rozwoju u młodzieży

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 3, s. 33-43
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Rodzaje wewnętrznych granic w rodzinie a społeczne kompetencje młodzieży

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 3, s. 43-56
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Cechy osobowości a decyzje adolescentów dotyczące planów edukacyjnych i zawodowych

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 3, s. 57-70
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Rola rodziny i rówieśników w procesie kształtowania się skłonności do kupowania kompulsywnego wśród nastolatków

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 3, s. 71-80
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Sprawozdania i recenzje

Peter K. Smith (2010), Children and Play

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 3, s. 83-88
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Adam Winsler, Charles Fernyhough, Ignacio Montero (red.) (2009), Private Speech, Executive Functioning and the Development of Verbal Self-Regulation

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 3, s. 89-94
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Muzyka a Zdrowie Człowieka w Perspektywie Psychologicznej”

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 3, s. 95-97
Data publikacji online: 15 grudnia 2010