Artykuły

Ilość
Sortuj według

Cognitive Processes and Identity Formation: The Mediating Role of Identity Processing Style

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 4, s. 13-27
Data publikacji online: 20 stycznia 2011

Inwentarz Stylów Tożsamości (ISI) Michaela D. Berzonsky’ego – dane psychometryczne polskiej adaptacji kwestionarusza

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 4, s. 31-48
Data publikacji online: 20 stycznia 2011

Struktura czynnikowa Kwestionariusza Stylów Tożsamości Michaela D. Berzonsky’ego. Ile stylów mierzy ISI3?

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 4, s. 49-64
Data publikacji online: 20 stycznia 2011

Strategie konstruowania przyszłości a style tożsamości w późnej adolescencji

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 4, s. 65-77
Data publikacji online: 20 stycznia 2011

Związek między stylami tożsamości i jakością relacji z rodzicami u młodzieży gimnazjalnej i licealnej

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 4, s. 79-92
Data publikacji online: 20 stycznia 2011

Zagadnienie tożsamości w ujęciach Dana P. McAdamsa i Erika H. Eriksona

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 4, s. 93-102
Data publikacji online: 20 stycznia 2011

Sprawozdania i recenzje

Sprawozdanie z z III Wrocławskich Konfrontacji Psychologicznych „Psychologia w kryzysie?”

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 4, s. 105-107
Data publikacji online: 20 stycznia 2011

Robert D. Hill (2010), Pozytywne starzenie się

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 4, s. 109-112
Data publikacji online: 20 stycznia 2011