Artykuły

Ilość
Sortuj według

Stająca się dorosłość w ujęciu Jeffreya J. Arnetta jako rozbudowana faza liminalna rytuału przejścia

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 1, s. 9-21
Data publikacji online: 5 września 2011
DOI 10.4467/20843879PR.11.001.0174

Styl przywiązania a relacje partnerskie we wczesnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 1, s. 25-39
Data publikacji online: 5 września 2011
DOI 10.4467/20843879PR.11.002.0175

Styl przywiązania młodych kobiet a ich satysfakcja z życia w różnych fazach rozwoju rodziny

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 1, s. 41-55
Data publikacji online: 5 września 2011
DOI 10.4467/20843879PR.11.003.0176

Uwarunkowania braku partnera życiowego w percepcji młodych dorosłych żyjących w pojedynkę

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 1, s. 57-71
Data publikacji online: 5 września 2011
DOI 10.4467/20843879PR.11.004.0177

Teoria umysłu a zimne versus gorące funkcje zarządzające u dzieci w wieku przedszkolnym

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 1, s. 73-84
Data publikacji online: 5 września 2011
DOI 10.4467/20843879PR.11.005.0178

Funkcje zarządzające u osób w wieku senioralnym o różnym poziomie potrzeb edukacyjnych

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 1, s. 85-98
Data publikacji online: 5 września 2011
DOI 10.4467/20843879PR.11.005.0178

Sprawozdania i recenzje

Czym jest semiotyka? Sprawozdanie z X Światowego Kongresu Semiotyki “Culture of Communication, Communication of Culture”

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 1, s. 99-104
Data publikacji online: 5 września 2011

Sign Bilingualism: Language development, interaction, and maintenance in sign language contact situations, Carolina Plaza-Pust, Esperanza Morales-López (red.)

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 1, s. 105-108
Data publikacji online: 5 września 2011