Psychologia Rozwojowa,2011, Tom 16, Numer 2, Edukacyjna perspektywa rozwoju

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Beata Winnicka
Rok wydania: 2011
Redakcja numeru: Dorota Czyżowska, Dorota Turska

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Edukacja jako „impuls do pełnego rozwoju”? W kręgu jungowskich inspiracji

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 2, s. 13-20
Data publikacji online: 20 września 2011
DOI 10.4467/20843879PR.11.008.0181

Rozwój poznawczo-społeczny dziecka w świetle oczekiwań interpersonalnych rodziców i nauczycieli

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 2, s. 21-32
Data publikacji online: 20 września 2011
DOI 10.4467/20843879PR.11.009.0182

Skomercjalizowane rodzicielstwo – nowy aspekt wczesnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 2, s. 33-49
Data publikacji online: 20 września 2011
DOI 10.4467/20843879PR.11.010.0183

Możliwości kształtowania charakteru uczniów w ocenie nauczycieli

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 2, s. 53-66
Data publikacji online: 20 września 2011
DOI 10.4467/20843879PR.11.011.0184

Informacje zwrotne przekazywane przez nauczycieli w percepcji uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 2, s. 67-82
Data publikacji online: 20 września 2011
DOI 10.4467/20843879PR.11.012.0185

Rola zajęć muzycznych w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnymi

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 2, s. 83-96
Data publikacji online: 20 września 2011
DOI 10.4467/20843879PR.11.013.0186

Sprawozdania i recenzje

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja matematyczna dzieci (Children’s Mathematical Education – CME 2010). Motywacja poprzez naturalne zróżnicowanie”

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 2, s. 99-102
Data publikacji online: 20 września 2011

S. Trusz (2010), Efekt oczekiwań interpersonalnych w edukacji, Kraków

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 2, s. 103-106
Data publikacji online: 20 września 2011