Dryll E., Cierpka A. (2011), Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza

Kamil Jezierski

Abstrakt

RECENZJA
Dryll E., Cierpka A. (2011), Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza
Warszawa: Wydawnictwo Eneteia

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.