Artykuły

Ilość
Sortuj według

Rozwój systemu sprawowania opieki u matek w świetle teorii przywiązania społecznego

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 2, s. 9-19
Data publikacji online: 12 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843879PR.12.009.0458

Charakter więzi rodzinnych oraz uwarunkowania ich kształtowania się w sytuacji okołoporodowej

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 2, s. 23-39
Data publikacji online: 12 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843879PR.12.010.0459

Wsparcie społeczne i strategie radzenia sobie ze stresem a depresyjność młodzieży

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 2, s. 41-54
Data publikacji online: 12 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843879PR.12.011.0460

Religijność a rozwój rozumowania moralnego w okresie adolescencji

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 2, s. 55-70
Data publikacji online: 12 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843879PR.12.012.0461

Przywiązanie i satysfakcja z realizacji zadań rozwojowych w bliskich związkach a zachowania agresywne między partnerami

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 2, s. 71-86
Data publikacji online: 12 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843879PR.12.013.0462

Kompetencje relacyjne młodych dorosłych nieposiadających i posiadających partnera życiowego

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 2, s. 87-100
Data publikacji online: 12 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843879PR.12.014.0463

Sprawozdania i recenzje

Sprawozdanie z XV Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej (European Conference on Developmental Psychology)

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 2, s. 103-107
Data publikacji online: 12 czerwca 2012

H. Wrona-Polańska, J. Mastalski (red.) (2009), Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 2, s. 109-112
Data publikacji online: 12 czerwca 2012