Eudajmonistyczny dobrostan psychiczny a kształtowanie poczucia tożsamości w sferze edukacyjnej i zawodowej

Dominika Karaś,

Maria Kłym,

Jan Cieciuch

Abstrakt

Eudaimonic psychological well-being and identity formation in educational and occupational domains
The main aim of the research was to empirically verify the model of relationships between the three identity dimensions: commitment, in-depth exploration and reconsideration of commitment, as differentiated in the model proposed by Crocetti, Rubini, and Meeus (2008), and the eudaimonic psychological well-being in the model proposed by Ryff (1989). The participants were 504 students and workers aged 17–55. Two separate models were created: one considered identity formation in educational domain, and the other – in occupational domain. Well-being was introduced to the model as an endogenous variable, explained by the three identity dimensions. In the model with educational identity, the identity dimensions explained 28% of well-being variance, and in the model with occupational identity – 17%. The results obtained highlighted the meaning of identity formation on the way to achieve eudaimonic well-being.

Słowa kluczowe: identity dimensions, identity domains, psychological well-being
References

Arnett J.J. (2000), Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55, 469–480.

Bauer J.J., McAdams D.P., Pals J.L. (2006), Narrative identity and eudaimonic well-being. Journal of Happiness Studies, 9, 81–104.

Berzonsky M.D. (2003), Identity style and well-being: does commitment matter? Identity: an Internationa Journal of Theory and Research, 3 (2), 131–142.

Berzonsky M.D., Cieciuch J., Duriez B., Soenens B. (2011), The how and what of identity formation: Associations between identity styles and value orientations. Personality and Individual Differences, 50, 295–299.

Brudzińska E. (1997), Poczucie sensu życia a kształtowanie się tożsamości u młodzieży [w:] J. Rostowski, T. Rostowska, I. Janicka (red.), Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka, 195–203. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Brzezińska A.I., Appelt K., Ziółkowska B. (2008), Rozwój w okresie dorastania [w]: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, 2, 232–262. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Brzezińska A.I., Piotrowski K. (2010), Polska adaptacja Skali Wymiarów Rozwoju Tożsamości (DIDS). Polskie Forum Psychologiczne, 15 (1), 66–84.

Cramer P. (2004), Identity change in adulthood: The contribution of defense mechanisms and life experiences. Journal of Research in Personality, 38, 280–316.

Crocetti E., Rubini M., Luyckx K., Meeus W. (2008), Identity formation in early and middle adolescents from various ethnic groups: From three dimensions to fi ve statuses. Journal of Adolescence, 37, 983–996.

Crocetti E., Rubini M., Meeus W. (2008), Capturing the dynamics of identity formation in various ethnic groups: development and validation of three-dimensional model. Journal of Adolescence, 31, 207–222.

Crocetti E., Schwartz S.J., Fermani A., Meeus W. (2010), The Utrecht-Management of Identity Commitments Scale (U-MICS) Italian Validation and Cross-National Comparisons. European Journal of Psychological Assessment, 26 (3), 172–186.

Erikson E.H. (1968), Identity: Youth and crisis. New York: Norton.

Erikson E.H. (1950/2000), Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Erikson E.H. (2004), Tożsamość a cykl życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Gałdowa A. (2000), Tożsamość człowieka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hirschi A. (2012), Vocational identity trajectories: differences in personality and development of well-being, European Journal of Personality, 26, 2–12.

Hofer J., Busch H., Kaertner J. (2011), Self-regulation and well-being: The influence of identity and motives, European Journal of Personality, 25, 211–224.

Hofer J., Kaertner J., Chasiotis A., Busch H., Kiessling H. (2007), Socio-cultural aspects of identity formation: The relationship between commitment and well-being in student samples from Cameroon and Germany. Identity: an International Journal of Theory and Research, 7 (4), 265–288.

Hu L., Bentler P.M. (1999), Cuto criteria for fi t indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6 (1), 1–55.

Kroger J., Marcia J.E. (2011), The identity statuses: origins, meanings, and interpretations. Handbook of Identity Theory and Research, 31–53.

Luyckx K., Goossens L, Soenens B., Beyers W. (2006), Unpacking commitment and exploration – preliminary validation of an integrative model of late adolescent identity formation. Journal of Adolescence, 29, 361–378.

Luyckx K., Schwartz S., Berzonsky M,. Soenens B., Vansteenkiste M., Smits I., Goossens L. (2008a), Capturing ruminative exploration: extending the four dimensional model of identity formation in late adolescence. Journal of Research in Personality, 42, 58–82.

Luyckx K., Soenens B., Berzonsky M., Smits I., Goossens L., Vansteenkiste M. (2007). Information-oriented identity processing, identity consolidation, and well-being: The moderating role of autonomy, self-refl ection and self-rumination. Personality and Individual Differences, 43, 1099–1111.

Luyckx K., Soenens B., Goossens L., Beckx K., Wouters S. (2008b), Identity exploration and commitment in late adolescence: correlates of perfectionism and mediating mechanisms on the pathway to well-being. Journal of Social and Clinical Psychology, 27 (4), 336–361.

Marat E. (1997), Radzenie sobie ze stresem a kształtowanie się różnych typów tożsamości u młodzieży [w:] J. Rostowski, T. Rostowska, I. Janicka (red.), Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka, 205–217. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Marat E. (2001), Depresja, poziom lęku i poczucia kontroli w aspekcie kształtowania się statusów tożsamości osobowej (w sferze – kontakty z rówieśnikami) u młodzieży szkół średnich i studentów. Psychologia Rozwojowa, 6 (3–4), 333–343.

Marat E., Rostowski J. (2001), Poczucie depresji, poziom lęku ujmowanego jako stan i jako cecha w aspekcie kształtowania się statusów tożsamości osobowej u młodzieży [w:] B. Kaczmarek, K. Markiewicz, S. Orzechowski (red.), Nowe wyzwania w rozwoju człowieka, 171–197. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Marcia J.E. (1966), Development and validation of ego-identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 3 (5), 551–558.

Marsh H.W., Hau K.-T., Wen Z. (2004), In search of golden rules: Comment on hypothesis-testing approaches to setting cuto values for fit indexes and dangers in overgeneralizing Hu and Bentler’s (1999) findings. Structural Equation Modeling, 11 (3), 320–341.

Meeus W. (1996), Studies on identity development in adolescence: An overview of research and some new data. Journal of Youth and Adolescence, 25, 569–598.

Negru O., Crocetti E. (2010), Dimensions of well-being and identity development in Romanian and Italian emerging adults: a cross-cultural analysis, Romania, Cluj: EHPS.