Artykuły

Ilość
Sortuj według

Ewolucja wspólnego wychowu u naczelnych

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 2, s. 9-21
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/20843879PR.14.008.2286

Niektóre współczesne zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 2, s. 23–32
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/20843879PR.14.009.2287

Percepcyjny i kognitywny komponent teorii umysłu u dzieci z ADHD – przegląd badań

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 2, s. 33-48
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/20843879PR.14.010.2288

Rola systemu lustrzanych neuronów w rozwoju języka i komunikacji interpersonalnej

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 2, s. 49–65
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/20843879PR.14.011.2289

Raporty z badań

Specyficzne wewnętrzne modele operacyjne przywiązania osób z organizacją osobowości borderline

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 2, s. 69–82
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/20843879PR.14.012.2290

Postawy rodzicielskie a preferencje zawodowe młodzieży

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 2, s. 83-102
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/20843879PR.14.013.2291

Specyfika funkcjonowania rodziny w percepcji adolescentów i młodych dorosłych a formowanie się ich tożsamości

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 2, s. 103–120
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/20843879PR.14.014.2292

Sprawozdania i recenzje

Recenzja: Liselotte Ahnert (2010), Wieviel Mutter braucht ein Kind? Bindung-Bildung-Betreuung: oeffentlich und privat. Heidelberg: Spektrum, Akademischer Verlag

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 2, s. 123–126
Data publikacji online: 25 września 2014

Sprawozdanie z XVI Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Lozanna, Szwajcaria, 3–7 września 2013 roku

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 2, s. 127–131
Data publikacji online: 25 września 2014