Artykuły

Ilość
Sortuj według

The main principles of neuropsychological remediating education of children with learning disabilities

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 4, s. 9-14
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843879PR.14.021.2960

Niejęzykowe deficyty poznawcze u dzieci z dysleksją rozwojową i jej ryzykiem – przegląd badań 

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 4, s. 15-30
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843879PR.14.022.2961

Kierowanie własnym rozwojem. Kontekst teoretyczny zjawiska

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 4, s. 31-48
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843879PR.14.023.2962

Statusy tożsamości a style tożsamości i funkcjonowanie emocjonalne uczniów szkół zawodowych

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 4, s. 51-71
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843879PR.14.024.2963

Orientacja życiowa i typ partycypacji społecznej w okresie adolescencji i wyłaniającej się dorosłości. Kontekst edukacyjny

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 4, s. 73-85
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843879PR.14.025.2964

Strategie radzenia sobie ze stresem a występowanie symptomów depresyjnych u młodzieży w wieku 13–16 lat

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 4, s. 87-98
Data publikacji online: 11 marca 2015
DOI 10.4467/20843879PR.14.026.2965

Sprawozdania i recenzje

Czy warto dzisiaj czytać dzieła klasyków?

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 4, s. 101-111
Data publikacji online: 11 marca 2015

Sprawozdanie z Europejskiej Regionalnej Konferencji IACEP

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 4, s. 113-115
Data publikacji online: 11 marca 2015