Kontakt

Adres Redakcji:

Redakcja Psychologii Rozwojowej
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Adres e-mail: sekcja@apple.phils.uj.edu.pl