Kontakt

Adres Redakcji:

Redakcja Psychologii Rozwojowej
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Adres e-mail: sekcja@apple.phils.uj.edu.pl

 

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków