Rada redakcyjna

Michael D. Berzonsky (State University of New York (SUNY) at Cortland, USA)

Marta Bogdanowicz (Uniwersytet SWPS w Sopocie, Polska)

Barbara Bokus (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Jerzy Brzeziński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Maria Czerwińska-Jasiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)

Barbara Harwas-Napierała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Maria Jagodzińska (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Maria Ledzińska (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Hanna Liberska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)

Georg Lind (University of Konstanz, Niemcy)

Francisco Pons (University of Oslo, Norwegia)

Miloň Potmĕšil (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy)

Maria Straś-Romanowska (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska)

Marcin Szczerbiński (University College Cork, Irlandia)

Małgorzata Toeplitz-Winiewska (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Janusz Trempała (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)

Czesław Walesa (em.) (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Magdalena Wojcieszak (Amsterdam School of Communication Research  (ASCoR), University of Amsterdam, Niderlandy)